AIR 300

– Čitač RFID ušnih markica i mobilni kompjuter koji radi na Windows mobile i Ce platformi
– Kompatibilan je sa 11784 i 11785 standardima
– Ima bar kod čitač
– Velika mogućnost integrcija RFID funkcije sa drugim funkcijama kao što su WiFi, bar kod skener i sl.
– Dimenzije DŠV 126x98x36 mm; Težina 120 gr
– Konektori: interni USB konektor i konektor za eksternu antenu AEA 575 dužine 75cm i težine 0,350kg
– Eksterna antena se priključuje jednostavno po sistemu plug in čime se značajno povećava radius očitavanja
– AIR 300 je idealno rešenje za aplikacije koje zahtevaju dosta podataka kao što su osemenjavanje, vakcinacije, veterinarske intervencije, transport i sl.

Category: