Kontejner XC47/11-10

Broj kanistera 10
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo 375
Kapacitet tečnog azota u litrima 47,4
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja 76
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima x
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima x
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 127
Ukupna visina kontejnera u milimetrima x
Spoljašnji prečnik u milimetrima x
Dubina kanistera u milimetrima 279
Prečnik kanistera u milimetrima x
Težina praznog kontejnera u kilogramima 19
Težina punog kontejnera u kilogramima 54,6
Category: