Kontejner YDS 10-90

Broj kanistera 6
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo 2588
Kapacitet tečnog azota u litrima 10
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja 0.18
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima 55
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima 42
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 90
Ukupna visina kontejnera u milimetrima 540
Spoljašnji prečnik u milimetrima 303
Dubina kanistera u milimetrima 276
Prečnik kanistera u milimetrima 70
Težina praznog kontejnera u kilogramima 6.8
Težina punog kontejnera u kilogramima x
Category: