Kontejner YDS 50

Broj kanistera x
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo x
Kapacitet tečnog azota u litrima 50
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja 0.20
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima 252
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima x
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 50
Ukupna visina kontejnera u milimetrima 800
Spoljašnji prečnik u milimetrima 500
Dubina kanistera u milimetrima x
Prečnik kanistera u milimetrima x
Težina praznog kontejnera u kilogramima 21.1
Težina punog kontejnera u kilogramima x
Category: