Quicklock Forewarmer

NAZIV ARTIKLA: QUICKLOCK FOREWARMER

PROIZVOĐAČ: Minitube

OPIS: Instrument za temperiranje inseminatora – pistoleta. Inovativni deo opreme koji omogućava prenos inseminatora, njegovu higijensku zaštitu i održavanje adekvatne temperature, a sve u cilju postizanja boljih rezultata kod osemenjavanja krava.

Category: