Ispravka HB i ID brojeva bikova u katalogu simentalskih bikova

Poštovani,

uočene su greške prilikom štampanja kataloga bikova, u delovima o HB broju bika i ID broju bika kod sledećih bikova:

r.br. bik u katalogu treba da stoji
HB broj ID broj HB broj ID broj
1 HEFTY DE 0954344202 AT 84009569
2 WALL HB 2756 DE 0817423218 HB 2755 DE 09 54505282
3 McGYWER HB 2755 HB 2754
4 VILLEROY HB 2651 HB 2751
5 HIGHPOWER HB 2236 HB 2756
6 MANHATTAN DE 0952548621 DE 0948489826

Molimo Vas da uvažite i korigujete podatke za ove bikove.