Kontejner ​​ ​XC22/5​

Broj kanistera 6
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo 375
Kapacitet tečnog azota u litrima 22,4
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja x
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima 40
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima x
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 97
Ukupna visina kontejnera u milimetrima x
Spoljašnji prečnik u milimetrima x
Dubina kanistera u milimetrima 279
Prečnik kanistera u milimetrima x
Težina praznog kontejnera u kilogramima 11,8
Težina punog kontejnera u kilogramima 30,0
Kategorija: