Kontejner LAB 50

Broj kanistera x
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo x
Kapacitet tečnog azota u litrima 50
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja x
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima x
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima x
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 64
Ukupna visina kontejnera u milimetrima 775
Spoljašnji prečnik u milimetrima x
Dubina kanistera u milimetrima x
Prečnik kanistera u milimetrima x
Težina praznog kontejnera u kilogramima 14
Težina punog kontejnera u kilogramima 54,4
Kategorija: