Kontejner SPECTRUM 12

65,000.00 дин.

Broj kanistera 6
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo 780
Kapacitet tečnog azota u litrima 11,0
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja 0,15
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima 73
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima 46
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 55,4
Ukupna visina kontejnera u milimetrima 549
Spoljašnji prečnik u milimetrima 260
Dubina kanistera u milimetrima 279
Prečnik kanistera u milimetrima 41,9
Težina praznog kontejnera u kilogramima 7,7
Težina punog kontejnera u kilogramima 16,6
Kategorija: