HIRA PET – inovativni probiotik za kućne ljubimce

HIRA PET je fermentisani mlečni probiotički napitak za životinje koji ispoljava niz preventivnih i terapeutskih efekata, između ostalog može da se koristi u prevenciji i terapiji dijareja različite etiologije, deluje imunostimulatorno, povoljno utiče na sastav crevne mikrobiote i inhibira rast patogenih i oportunističkih bakterija.

Crevna mikrobiota

Zajednica mikroorganizama koji žive u crevima, crevna mikrobiota, igra značajnu ulogu u zdravlju kućnih ljubimaca utičući na metaboličke procese. Mikrobiom sadrži gene odgovorne za brojne procese važne za zdravlje kao što su sinteza proteina, signalnih molekula i antimikrobnih supstanci kao i produkcija biomase. Uz to, bakterije u crevima produkuju antiinflamatorne faktore, supstance koje umanjuju bol, antioksidanse, pozitivno deluju na sazrevanje imunskog sistema i modulaciju imunskog odgovora i vrše mnoge metaboličke procese koristeći specifične biohemijske puteve. Neki mikroorganizmi u crevima imaju sposobnost da razgrade teško svarljivu hranu i da na taj način obezbede energiju svom domaćinu, sintetišu esencijalne vitamine K i B i pojačavaju imunitet na patogene mikroorganizme.

Probiotici

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji probiotici su definisani kao “živi mikroorganizmi koji uneti u adekvatnoj količini u organizam ljudi ili životinja ispoljavaju pozitivan efekat na zdravlje domaćina”.

Probiotik HIRA PET

HIRA PET je inovativni fermentisani probiotički napitak za životinje koji sadrži jedinstvenu pažljivo izbalansiranu kombinaciju tri probiotičke bakterije, prirodnih stanovnika crevne mikrobiote, Streptococcus thermophilus BGVLJ1-44, Lactobacillus fermentum BGHI14 i Lactobacillus helveticus BGRA43. Jedna doza HIRA VET probiotika (100 ml) u trenutku pakovanja sadrži najmanje 5 milijardi živih metabolički aktivnih bakterija

Streptococcus thermophilus BGVLJ1-44
Lactobacillus fermentum BGHI14
Lactobacillus helveticus BGRA43

Važno je da se naglasi da se sve bakterije nalaze na listi generalno sigurnih bakterija pa se mogu koristiti za upotrebu bez ograničenja i kod gravidnih životinja.

Pogledajte sve detalje o ovom proizvodu na sledećim linkovima, ili ih preuzmite sa ove stranice:

HIRA PET info

HIRA PET liflet

HIRA PET poster horizontalni

HIRA PET poster vertikalni