Kontejner YDS 35

Broj kanistera x
Broj pajeta 0,5 ml jedan nivo x
Kapacitet tečnog azota u litrima 35.5
Gubitak tečnog azota u litrima po danu  u stanju mirovanja 0.11
Vreme držanja tečnog azota u stanju mirovanja u danima 333
Vreme držanja tečnog azota u stanju korišćenja u danima x
Prečnik vrata kontejnera u milimetrima 50
Ukupna visina kontejnera u milimetrima 680
Spoljašnji prečnik u milimetrima 473
Dubina kanistera u milimetrima x
Prečnik kanistera u milimetrima x
Težina praznog kontejnera u kilogramima 13.8
Težina punog kontejnera u kilogramima x
Category: