Novo uputstvo i registar

Uprava veterine Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je danas novo Uputstvo o načinu i postupcima zamene ušnih markica za obeležavanje ovaca i koza kao i načino vođenja evidencije za izvršene zamene ušnih markica. Kompletno uputstvo možete pronaći na našem sajtu, na ovom linku.

Takođe, za Vas imamo i novi Registar na gazdinstvu ovaca i koza koji se može preuzeti ovde.